TR  | ENG


Low Sulphur Line Modification - Düşük Sülfür Hattı Modifikasyonu
1 Ocak 2015 Perşembe

A new sulphur emission regulation got into force by 01.01.2015 YEKE did many Low Sulphur Line Modification to the ships afloat condition during loading or discharging at ports or at the anchorage. YEKE offers a high quality modification service in the engine room with teams consisting of experience engineers, IACS approved welders and fitters. Modification job may take two or three days depending on the required piping line job and can be done even during voyage. 

01.01.2015 tarihi itibarı ile yeni sülfür emisyon kuralı yürülüğe girmiştir. YEKE çok sayıda Düşük Sülfür Hattı Modifikasyon işini yüzer konumdaki gemilere limanda yükleme boşaltma sırasında veya açıkta demirdeyken yapmıştır. YEKE makine dairesinde mühendisler, IACS sertifikalı kaynakçılar ve fiterlerden oluşan ekiplerle üst kalitede modifikasyon hizmeti sunmaktadır. Modifikasyon çalışması boru hattı işine göre iki üç gün sürebilmekte olup sefer sırasında dahi yapılabilmektedir.

06271501012015lsl2.JPG40271501012015lsl3.JPG29281501012015lsl4.JPG

   Copyright © 2012 Yeke Denizcilik Tüm hakları saklıdır.